Simpel digital arbejdsgang

Gennemfør din case med en simpel digital arbejdsgang fra start til slut

01

Kom i gang ved at identificere patienter i din praksis


SmileView, Invisalign Photo Uploader app (casevurdering)


02

Planlæg patientbehandling


iTero, ClinCheck


03

Gennemfør din case med selvtillid


Aftale-planlægger og iTero behandlingsforløbs vurdering


Er du klar til at transformere din klinik og patientens oplevelse?  


Kom med os