Fortrolighedspolitik

Sidst opdateret: 24. maj 2018

Tidligere version: 5. oktober 2016

INDLEDNING

Align Technology, Inc. og dets partnere ("Align", "vi", "os" og "vores") er forpligtede til at beskytte dine oplysninger (i denne fortrolighedserklæring henviser "information" til de personligt identificerbare oplysninger, der betragtes som personlige oplysninger, som du udleverer, eller vi indsamler, om eller fra dig gennem vores hjemmesider).

Align designer, fremstiller og markedsfører Invisalign-® systemet og iTero® intraorale scannere og OrthoCAD-tjenester og My Invisalign Smile-app'en, der gør brugere i stand til at følge og oplyse deres status, mens de gennemgår Invisalign-behandling ved at overføre billeder, fortælle historier, oprette aftalepåmindelser og modtage meddelelser ("app'en"). Følgende fortæller, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver de oplysninger, som vi indsamler på vores hjemmesider og på vores app ("webstederne").

Du kan generelt besøge vores websteder uden at fortælle os, hvem du er, eller afsløre nogen personlige oplysninger om dig selv. Der er imidlertid tidspunkter, hvor vi muligvis vil bede dig om oplysninger, enten om dig selv eller om en person, du kender, f.eks. navn, e-mailadresse og/eller hjemmeadresse. Vi ønsker på forhånd at fortælle dig, inden vi indsamler sådanne personlige oplysninger fra dig over internettet og for at få dit samtykke til at behandle sådanne oplysninger efter behov.

Ved at bruge vores websteder accepterer du, at vi indsamler, bruger, oplyser, overfører og behandler personlige oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring.

Oplysninger, som vi indsamler fra dig
Hvad gør vi med de oplysninger, vi indsamler?
Hvem deler vi oplysningerne med?
Cookies og reklamer
Børns fortrolighed
Links til andre websteder
Markedsføring og ”Kontakt ikke”
Sociale medier
Internationale dataoverførsler
Sikkerhed
Dine rettigheder
Opdateringer
Kontaktoplysninger

Oplysninger, som vi indsamler fra dig

Vi indsamler følgende typer personlige oplysninger og følsomme oplysninger om kunder, patienter (tidligere, potentielle og nuværende), patienters forældre/værger, læger og besøgende på hjemmesiden, når du registrerer dig for at blive medlem af vores websteder eller via online-formularer, eller når du downloader og bruger app'en, f.eks. når du tilmelder dig for at modtage nyhedsmeddelelser fra os eller for at gennemgå et smilevurdering:

Oplysninger, der hjælper os med at behandle dig, såsom alder, køn og sundhedsoplysninger vedrørende dine tænder, herunder billeder af dine tænder og dit ansigt. Vi vil underrette dig om sådanne formål på det tidspunkt, hvor vi anmoder om at indsamle personlige oplysninger eller følsomme oplysninger fra dig, og kun indsamle de oplysninger, der er strengt nødvendige for at opfylde disse formål.

I de tilfælde, hvor vi indsamler sundhedsoplysninger eller andre former for følsomme oplysninger gennem vores websteder, vil vi bede om dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil også indsamle oplysninger om din brug af vores websteder som beskrevet i afsnittet "Cookies og reklamer" nedenfor.

I nogle tilfælde kan du vælge at give os personlige oplysninger om andre, så vi f.eks. kan kontakte dem med information om os. Du må kun dele deres personlige oplysninger med os, hvis du har fået deres samtykke og tilladelse til at gøre det.

Tilbage til toppen

Hvad gør vi med de oplysninger, vi indsamler?

De personlige oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din brug af vores websteder, eller som du har stillet til rådighed, kan bruges til:

Vores retsgrundlag for at indsamle og bruge de ovenfor beskrevne personlige oplysninger afhænger af, hvilke personlige oplysninger det drejer sig om, og de omstændigheder, hvorunder vi indsamler dem. I tilfælde, hvor vi har indgået en kontrakt med dig, for eksempel for at forsyne dig med vores Invisalign-varer og -tjenester, vil vi behandle dine oplysninger med henblik på at opfylde kontrakten. Under andre omstændigheder kan vi finde på at behandle dine oplysninger i forbindelse med opfyldelsen af Aligns berettigede forretningsmæssige interesser, såsom markedsføring eller forbedring af vores produkter og tjenester, forudsat at disse interesser ikke tilsidesættes af dine rettigheder. Vi vil tydeliggøre det for dig på indsamlingstidspunktet, hvad vores legitime interesser er.

Vi bruger en robust kombination af datakilder (online, ordrer, kunder osv.) til at få et fuldstændigt billede af vores produkt- og markedsføringsindsats. Disse data vedrører imidlertid kun vores indsats, og vi deler ikke dine oplysninger med andre virksomheder, så de kan bruges til andre formål end deres arbejde med os.

Hvis vi beder dig om at afgive personlige oplysninger for at overholde et lovkrav eller indgå en kontrakt med dig, vil vi gøre det klart på det relevante tidspunkt og rådgive dig om, hvorvidt det er obligatorisk at levere dine personlige oplysninger eller ej (samt de mulige konsekvenser, hvis du ikke afgiver dine personlige oplysninger).

Tilbage til toppen

Hvem deler vi oplysningerne med?

Vi samarbejder med andre virksomheder, som hjælper os med vores markedsførings-, kommunikations-, lagrings- og salgsindsats, og vil muligvis dele oplysningerne om dig til disse formål. Disse partnere må ikke bruge dine oplysninger til andre formål end til at handle med Align. En liste over vores aktuelle serviceleverandører kan fås ved at kontakte privacy@aligntech.com:

Vi kan også dele dine oplysninger med andre Align-virksomheder for at opfylde de formål, der er beskrevet i "Hvad gør vi med de oplysninger, vi indsamler?" En liste over vores koncern af virksomheder kan fås ved at kontakte privacy@aligntech.com.

Derudover kan alle de oplysninger, som vi indsamler, herunder personlige oplysninger, videregives i forbindelse med en fusion, opkøb, gældsfinansiering, salg af selskabsaktiver eller lignende transaktion samt i tilfælde af insolvens, konkurs eller likvidation, hvor personlige oplysninger kan overføres til tredjepart som en af vores forretningsmæssige aktiver.

Vi kan også videregive personlige oplysninger om dig, hvis vi mener, at loven kræver det, eller at det er nødvendigt for at beskytte vores ejendom eller andre juridiske rettigheder (herunder, men ikke begrænset til tvangsfuldbyrdelse af vores aftaler eller andres rettigheder).

Vi vil muligvis også dele dine oplysninger med andre, hvis giver dig samtykke hertil.

Tilbage til toppen

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer personlige oplysninger, hvor vi har et fortsat, lovligt forretningsmæssigt behov (f.eks. for at forsyne dig med Invisalign-varer og -tjenester eller overholde gældende juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav).

Når vi ikke har nogen fortsatte, lovligforretningsmæssige behov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem eller, hvis det ikke er muligt (f.eks. fordi dine personlige oplysninger er gemt som sikkerhedskopier i arkiv), gemmer vi dine personlige oplysninger på forsvarlig vis og isolerer dem fra al videre behandling, indtil det er muligt at slette dem.

Tilbage til toppen

Cookies og reklamer

Når du besøger vores hjemmesider, kan vi finde på at indsamle bestemte oplysninger automatisk fra din anordning. I nogle lande, herunder lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil disse oplysninger muligvis blive betragtet som personlige oplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Nærmere bestemt kan de oplysninger, som vi indsamler automatisk, indeholde oplysninger som f.eks. din IP-adresse, anordningstype, anordningens unikke identifikationsnumre, browsertype, geografisk placering i bred forstand (f.eks. land eller by) og andre tekniske oplysninger. Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan din anordning har interageret med vores hjemmeside, herunder de sider, er benyttet, og links, der er klikket på.

Ved at indsamle disse oplysninger kan vi bedre forstå de besøgende, der kommer til vores hjemmeside, hvor de kommer fra, og hvilket indhold på vores hjemmeside er af interesse for dem. Vi anvender disse oplysninger til vores interne analyseformål og for at forbedre kvaliteten og relevansen af vores hjemmeside for vores besøgende.

Nogle af disse oplysninger kan indsamles ved hjælp af cookies og tilsvarende sporingsteknologi. Se Cookies og reklamer for mere information

Tilbage til toppen

Børns fortrolighed

Hos Align har vi ikke til hensigt at indsamle oplysninger fra børn under tretten år (13), medmindre oplysningerne indhentes fra en forælder eller værge. Selv om vi ikke kan forhindre et barn i at få adgang til webstederne, indsamler vi ikke nogen personlige oplysninger uden først at gøre det klart, at den person, der afgiver oplysningerne, skal være mindst 13 år. Hvis du har nogen spørgsmål om, hvordan vores websteder indsamler oplysninger fra børn, bedes du kontakte os på Privacy@aligntech.com.

Bemærk, at ovennævnte aldersgrænse kan variere med gældende lovkrav i dit land. Hvis det er tilfældet, vil vi angive det i henhold hertil på indsamlingstidspunktet.

Tilbage til toppen

Links til andre websteder

Vores websteder kan indeholde links til andre hjemmesider som en service fra vores side. Align er ikke ansvarlig for andre hjemmesiders måde at håndtere fortrolige oplysninger på eller indholdet af sådanne hjemmesider, så det, at vi inkluderer bestemte links, betyder ikke, at vi godkender oplysningerne eller virksomheden. Det betyder, at hvis du fortsætter til en anden hjemmeside gennem vores websteder, er vi ikke ansvarlige for og kan ikke kontrollere, hvad de gør med dine oplysninger.

Hvis du desuden har haft mulighed for at dele dine oplysninger på andre hjemmesider, såsom sociale medieportaler. Vi kan muligvis give et bekvemt link til at lade dig gøre det nemt, men vi er ikke ansvarlige for, og vi kan ikke styre, deres hjemmeside eller dine indlæg/de ting, du deler. Du opfordres til at gennemgå retningslinjerne for beskyttelse af personlige oplysninger og information om praksis ved indsamling af oplysninger på disse andre hjemmesider og sociale medier.

Tilbage til toppen

Markedsføring og ”Kontakt ikke”

Vi kan sende dig oplysninger om os fra tid til anden, hvis du har givet os dit samtykke (om nødvendigt).

Align giver dig mulighed for at anmode om at holde op med at modtage elektronisk kommunikation fra enten Align eller fra vores partnere ved at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ikke ønsker at modtage kommunikation fra os, bedes du informere det til os, når vi indsamler dine oplysninger, eller skrive os til enhver tid på remove@aligntech.com Og sørge for at medtage dit land. Du kan også bruge den praktiske frameldefunktion, som findes i alle e-mails. Giv os venligst tid til at behandle din anmodning.

Husk, at denne tilbagetrækning af samtykke gælder ikke for kommunikation, der anses for at være nødvendig, som f.eks. at besvare en forespørgsel, og annulleres, hvis du senere anmoder om information fra os, f.eks. hvis du skriver dig op til at modtage nyhedsmeddelelser fra os.

Tilbage til toppen

Sociale medier

Brugergenereret indhold. Hvis du bruger Facebook, Twitter eller andre hjemmesider for andre sociale medier med offentlige kontoindstillinger og din hash-tag ved hjælp af en af vores offentlige kampagner, f.eks. #unbraceyoursmile, eller en, der bruger vores produktnavn, sådan #invisalign, #invisalignteen eller #invisalignTalk, kan vi hente dine anmeldelser af vores produkter fra de sociale medier og indsende dem på vores websteder. Dette gøres for, at vi kan dele dine holdninger om vores produkter med andre, der besøger vores websteder. Vi vil gennemgå dine kommentarer, før de indsendes til vores websteder. Brug ikke disse hashtags, hvis du ikke vil have, at dine anmeldelser gøres tilgængelige på vores websteder.

Ved at sende indhold eller på anden måde stille indhold til rådighed om din Invisalign-oplevelse på en offentlig social medieplatform og svare "ja", hvis vi beder om tilladelse til at genindsende indhold på vores selvejede kanaler, såsom Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign Og http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign Og http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/) og andre, erklærer og garanterer du, at du er tretten (13) år eller derover, og at du accepterer de vilkår og betingelser, der er anført på vores side på disse hjemmesider.

Hvis en forælder, værge eller andre bliver opmærksom på brugergenereret indhold, som en person under tretten år (13) har delt, bedes du kontakte os på InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Tilbage til toppen

Internationale dataoverførsler

Align arbejder globalt, og vi kan derfor overføre dine personlige oplysninger til andre lande, hvor Align er aktiv, herunder andre lande end dit bopælsland. Dine personlige oplysninger kan også opbevares på vores servere, der befinder sig uden for dit bopælsland. Vi vil dog fortsat beskytte dine oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og vores bindende virksomhedsregler.

Ud over de forpligtelser, som Align har påtaget sig i denne fortrolighedserklæring, har Align udarbejdet et program med bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules, BCR), der er bestemmende for Aligns tilgang til beskyttelse og forvaltning af personlige oplysninger globalt. Adgang til vores BCR-politik fås via det link, som er angivet i det forrige afsnit.

I tilfælde, hvor vi overfører dine oplysninger til vores serviceudbydere og partnere uden for EØS, gør vi det på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen har godkendt (Aligns bindende virksomhedsregler) eller vores Privacy Shield.

Tilbage til toppen

Sikkerhed

Vores websteder har sikkerhedsforanstaltninger til at forsøge at beskytte mod ødelæggelse, tab, misbrug og ændringer, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til de oplysninger, som vi har kontrol over. Vores webportaler, såsom Invisalign Doctor Site, sender patientoplysninger (herunder personlige oplysninger) på sikker vis via HTTPS. At få adgang til disse portaler kræver, at man har en kundekonto, og dette er ikke tilgængeligt for den almene offentlighed.

Tilbage til toppen

Dine rettigheder

Hvis du har rettigheder vedrørende adgang, offentliggørelse, ændring eller sletning (bestemt ud fra gældende lov), kan du kontakte os på adressen eller e-mailen, der er angivet nedenfor.

I Californien kan enkeltpersoner for eksempel én gang pr. kalenderår anmode om en liste over oplysninger, som vi giver til tredjeparter til deres direkte markedsføring. Det er ikke vores praksis at sælge eller lease nogen personlige oplysninger til andre virksomheder til brug i deres direkte markedsføring.

I forbindelse med Align-virksomheder i Europa kan enkeltpersoner kontakte os vedrørende deres ret til at:

I Singapore kan du generelt anmode os om at give dig oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger, der er i vores besiddelse eller under vores kontrol, har været eller måtte være blevet brugt eller oplyst af os inden for et år før datoen for anmodning. Du kan blive pålagt et gebyr for enhver anmodning om adgang for at dække vores omkostninger forbundet med at orientere dig om de personlige oplysninger, som vi har om dig, og vi vil fortælle dig, hvor stort gebyret vil være, efter at vi har modtaget din anmodning om at få adgang.

Disse er bare eksempler, og dine specifikke rettigheder er ikke nødvendigvis angivet her som et eksempel.

Tilbage til toppen

Opdateringer

Vi vil muligvis opdatere denne erklæring fra tid til anden. Når vi gør det, vil vi angive datoen for den sidste opdatering først i erklæringen. Meddelelse om sådan opdatering og/eller ændring gives på vores websteder eller direkte til dig, hvis loven kræver det. Vi opfordrer dig til med jævne mellemrum at gennemgå denne erklæring for at holde dig orienteret om, hvordan vi indsamler, bruger og deler personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer disse ændringer, bedes du holde op med at bruge vores websteder.

Tilbage til toppen

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedserklæring, praksis på vores websites, dine oplysninger eller dine rettigheder vedrørende dine oplysninger eller din anvendelse af vores websteder, bedes du kontakte:

Globalt hovedkontor

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Hovedkontor i EU

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Schweiz
Privacy@aligntech.com

Du kan også kontakte det lokale Align-kontor, der er ansvarlig for brugen af dine oplysninger. Nærmere oplysninger findes Her.

Er du klar til at transformere din klinik og patientens oplevelse?  


Kom med os