Referencer

1. The Guardian https://www.theguardian.com/society/2009/aug/08/dentists-earnings-nhs-private-practice. Tilgået december 2017.

2. BDA https://www.bda.org/news-centre/press-releases/Half-of-NHS-young-dentists-heading-for-the-exit. Tilgået december 2017.

3. Brunelle, et. al. Prevalence and distribution of selected occlusal characteristics in the US population, 1988–1991. (Udbredelse og fordeling af udvalgte okklusale egenskaber i den amerikanske befolkning, 1988-1991) Journal of Dental Research 1996; 75(2) suppl and NHANES data.

4. Data i arkiv hos Align Technology, december 2018.

5. Data i arkiv hos Align Technology, juli 2018. *Baseret på en undersøgelse af n=101 ortodontister og generelle tandlæger (fra USA, Canada og Storbritannien, i juli 2018; GP=60, Ortho=41), der brugte Invisalign Outcome Simulator i det forløbne år og blev spurgt: "For patienter, der blev præsenteret for muligheden for Invisalign-behandling inden for de sidste 12 måneder, og for hvem du har brugt Invisalign Outcome Simulator, hvilken procentdel af disse patienter startede så en Invisalign-behandling?"

6. Data i arkiv hos Align Technology, 2017.

7. Miethke RR, Vogt S. A comparison of the periodontal health of patients during treatment with the Invisalign system and with fixed orthodontic appliances. (En sammenligning af patientens periodontale helbred under behandling med Invisalign-systemet og med faste tandreguleringsapparater.) J Orofac Orthop, Maj 2005; 66(3):219–29.

8. Data i arkiv hos Align Technology, 11. juni 2018.

9. Patel ND. Effect of aligner material, duration and force level on tooth movement. (Effekt af alignersmateriale, varighed og kraftniveau på tandbevægelse.) Master of Science Thesis. University of Florida, 2014. Præsenteret af Dr Tim Wheeler, AAO, 2014.

10. Data i arkiv hos Align Technology.

11. Data i arkiv hos Align Technology, 24. juli 2019

12. Data i arkiv hos Align Technology, 18. december 2018

13. Pacheco-Pereira C, Brandelli J, Flores-Mir C. Patient satisfaction and quality of life changes after Invisalign treatment. (Patienttilfredshed og ændringer af livskvalitet efter Invisalign-behandling.) Am J Orthod Dentofacial Orthop. Jun 2018;153(6):834–41.

14. To sæt yderligere alignere er inkluderet i behandlingsprisen, så længe det oprindelige behandlingsmål ikke er ændret, som bestemt af Align.

15. Dette gælder 24 måneder fra datoen for afsendelsen af det oprindelige sæt alignere til Invisalign Go.

16. Boyd, RL. Periodontal and restorative considerations with clear aligner treatment to establish a more favorable restorative environment. (Periodontale og genoprettende overvejelser med klar justeringsbehandling for at skabe et mere gunstigt genoprettende miljø.) Compend Contin Educ Dent. 2009; 30[5]:280-2, 284, 286 –8.

17. Miro AJ, Shalman A, Morales R, Giannuzzi NJ. Esthetic Smile Design: Limited orthodontic therapy to position teeth for minimally invasive veneer preparation. (Estetisk smildesign: Begrænset tandreguleringsterapi til positionering af tænder til minimalt invasiv finérforberedelse.) Dent Clin North Am. 2015; 59[3]:675–87.

18. Granell-Ruiz M, Fons-Font A, Labaig-Rueda C et al. A clinical longitudinal study 323 porcelain laminate veneers. (Granell-Ruiz M, Fons-Font A, Labaig-Rueda C et al. En klinisk langsgående undersøgelse 323 porcelænslaminatfinér.) Undersøgelsesperiode fra 3 til 11 år. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 1. maj 2010; 1(3):e531–7.

19. Morita RK, Hayashida MF, Pupo, YM. Minimally invasive laminate veneers: clinical aspects in treatment planning and cementation procedures. (Minimalt invasive laminat-tandfacader: kliniske aspekter i behandlingsplanlægning og cementeringsprocedurer.) Case Rep Dent. 2016; 2016:1839793.

20. Underlagt visse restriktioner. Se "Prissætning, vilkår og betingelser for Invisalign Go.”

21. Alle priser, der er nævnt i dette dokument, er ekskl. moms.

Er du klar til at transformere din klinik og patientens oplevelse?  


Kom med os